Avís Legal

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d'Internet www.grupomaestrat.com.

1. Dades Identificatives

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.
Avinguda Catalunya, 10-12 baixos
43870 Amposta
Telèfon: 977 707 112
NIF: B12377149
Correu electrònic: administracion@grupomaestrat.com

2. Política d'enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L..

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d'aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també té la consideració de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L..

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L..

4. Limitació de Responsabilitats

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web. GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés. GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d'aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l'11 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan facilita les dades personals a través d'aquest web autoritza a GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. per al seu ús i tractament informàtic, amb l'objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L..

6. Jurisdicció i Lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.